Επισκευή ελαστικού: Γίνεται & πώς;

Repairing tyre

Αν το ελαστικό σας υποστεί ζημιά, μπορεί να επισκευαστεί εάν:

  • Δεν έχετε οδηγήσει με αυτό
  • Η ζημιά εντοπίζεται μόνο στο πέλμα
  • Το τρύπημα δεν ξεπερνά τα 6 mm

Πώς επισκευάζεται το ελαστικό;

  • Το ελαστικό αφαιρείται και ελέγχεται εσωτερικά και εξωτερικά. Στη συνέχεια, τοποθετείται έμπλαστρο από την εσωτερική πλευρά ωστέ να γεμίσει η τρύπα που υπάρχει στο ελαστικό.
  • Μην επισκευάζετε το ελαστικό σας με χορδές επισκευής. Η χορδή εισάγεται απλώς στο σημείο που έχει τρυπήσει και είναι αναξιόπιστη.
  • Η επισκευή των ελαστικών θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματία ελαστικών.