Πριν ξεκινήσετε, θα χρειαστείτε:

Οι κωδικοί κουκκίδων του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) ελαστικών.
Κωδικοί DOT κουκκίδων που βρίσκονται στα ελαστικά σας.
Τα στοιχεία του αντιπροσώπου σας και την απόδειξη πώλησης.