Το πέλμα του ελαστικού δείχνει φθαρμένο

Σύμπτωμα: Φθορά Και Στις Δύο Πλευρές

Symptom: Wear on Both Edges

Διάγνωση: Υποπίεση

 • Μειώνει τη διάρκεια ζωής του πέλματος λόγω αυξημένης φθοράς του στους ώμους του ελαστικού.
 • Παράγει υπερβολική θερμότητα, η οποία μειώνει την αντοχή του ελαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του ελαστικού.
 • Μειώνει την οικονομία καυσίμου λόγω αυξημένης αντίστασης κύλισης.

Λύση:

 • Προσθέστε αέρα στο ελαστικό σας μέχρι να φτάσει τη σωστή πίεση αέρα (psi: όπως μετράται από μανόμετρο αέρα).
 • Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

Σύμπτωμα: Φθορά στο Κέντρο και Υπερβολική Φθορά

Διάγνωση: Υποπίεση

 • Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τις εξωτερικές γωνίες.
 • Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, ελέγχετε πάντα τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την οδήγηση.

Λύση:

 • Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό, χρησιμοποιώντας μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση του αέρα να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός σας.

 • Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

Symptom: Wear in Center and Excessive Wear

Σύμπτωμα: Ανομοιόμορφη Φθορά

Διάγνωση 1: Κακή ευθυγράμμιση

 • Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών δείχνει την ανάγκη για ευθυγράμμιση.

Λύση:

 • Πολλά οχήματα, σήμερα, διαθέτουν πίσω αναρτήσεις που ρυθμίζονται για ευθυγράμμιση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το όχημά σας μπορεί να χρειάζεται είτε ευθυγράμμιση του μπροστινού μέρους («front-end») ή ευθυγράμμιση και των τεσσάρων τροχών («four-wheel»), ανάλογα με τα συμπτώματα που παρατηρείτε. Επισκεφτείτε τον κοντινότερο μεταπωλητή σας για έλεγχο των ελαστικών σας

Διάγνωση 2: Πρόβλημα υπερπίεσης

 • Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τους ώμους.
 • Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να ελέγχετε τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά.

Λύση:

 • Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό, χρησιμοποιώντας μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση του αέρα να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός σας. Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

Σύμπτωμα: Φαγωμένο πέλμα

Διάγνωση 1: Κακή ευθυγράμμιση

 • Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών δείχνει την ανάγκη για ευθυγράμμιση.

Λύση:

 • Πολλά οχήματα μπορεί να χρειάζονται είτε ευθυγράμμιση του μπροστινού μέρους («front-end») ή ευθυγράμμιση και των τεσσάρων τροχών («four-wheel»). Επισκεφτείτε τον κοντινότερο μεταπωλητή σας για έλεγχο των ελαστικών σας.

Διάγνωση 2: Πρόβλημα υπερπίεσης

 • Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τους ώμους.
 • Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να ελέγχετε τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά.

Λύση:

 • Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό με μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός. Για να βρείτε τη σωστή πίεση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα.
 • Τα τρυπήματα από καρφιά ή οι τομές έως 6,4 χλστ. στο πέλμα επισκευάζονται από κάποιον επαγγελματία ελαστικών.
 • Η επισκευή του ελαστικού μόνο με χορδές επισκευής δεν είναι αξιόπιστη. Είναι μάλιστα επικίνδυνη, επειδή μετά θα πρέπει να ελεγχθεί η εσωτερική πλευρά του ελαστικού για τρυπήματα.

Σύμπτωμα: Φθορές στους ώμους

Tread frail 5

Διάγνωση: Κακή ευθυγράμμιση

 • Αν η ευθυγράμμιση του οχήματος δεν είναι σωστή, οι γωνίες του πέλματος έχουν πριονωτή ή αποτμημένη όψη. Αυτό προκαλείται λόγω ανομοιόμορφης τριβής στο δρόμο.

Λύση:

 • Το πιο πιθανό είναι ότι πρέπει να γίνει διόρθωση της σύγκλισης των τροχών, είτε με θετική σύγκλιση (toe-in) είτε με αρνητική σύγκλιση (toe-out). Απευθυνθείτε σε επαγγελματία ελαστικών για έλεγχο.

Σύμπτωμα: Ζημιά

Διάγνωση: Ζημιά Στο Ελαστικό Που Απαιτεί Επισκευή

 • Τα τρυπήματα από καρφιά ή οι τομές έως 6,4 χλστ. στο πέλμα επισκευάζονται από κάποιον επαγγελματία ελαστικών με εγκεκριμένες διαδικασίες.
 • Η επισκευή του ελαστικού μόνο με χορδές επισκευής δεν είναι αξιόπιστη. Είναι μάλιστα επικίνδυνη, επειδή μετά θα πρέπει να ελεγχθεί η εσωτερική πλευρά του ελαστικού για τρυπήματα.

Λύση:

 • Η κατάλληλη επισκευή ακτινωτού ελαστικού (τα περισσότερα ελαστικά είναι τέτοια) περιλαμβάνει την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος στην εσωτερική πλευρά του ελαστικού και το γέμισμα της τρύπας με καουτσούκ.
 • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ελαστικά με τρυπήματα του πέλματος που ξεπερνούν το 6,4 χλστ. ή με τρυπήματα των πλαϊνών πλευρών. Επίσης, μην επισκευάζετε ελαστικά με βάθος σκαλίσματος του πέλματος κάτω από 1,6 χλστ.
 • Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο ελαστικό με ρεζέρβα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε ελέγξει τα πλευρά της ρεζέρβας ώστε να έχει τη σωστή πίεση αέρα, καθώς και ότι γνωρίζετε τους περιορισμούς ταχύτητας και χιλιομετρικής απόδοσης της. Απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ελαστικών για να ελέγξει το όχημά σας.
Symptom: Damage

Σύμπτωμα: Φαίνονται Οι Δείκτες Φθοράς Του Πέλματος

Symptom: Bar Across Tread

Διάγνωση: Φθαρμένο Ελαστικό

 • Όλα τα ελαστικά έχουν δείκτες φθοράς πέλματος στo 1,6 χλστ. του πέλματος που έχει απομείνει.
 • Όταν το πάχος πέλματος έχει φτάσει στα 1,6 χλστ. ή όταν μπορείτε να δείτε τους ενσωματωμένους δείκτες φθοράς σε οποιοδήποτε σημείο του ελαστικού, αυτό σημαίνει ότι έχει φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

Λύση:

 • Απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ελαστικών για να ελέγξει το όχημά σας και να μετρήσει το εναπομείναν πέλμα με ειδικό όργανο.